06 July 2011

:: Kemahiran Baru Yang Diperlukan Dalam Abad Ke-21 ::

Seiring dengan perkembangan yang berlaku dalam dunia global, bidang pendidikan turut tidak terkecuali. Beberapa kajian tentang kemahiran dan tahap kompetensi yang diperlukan oleh seorang mahasiswa dalam abad ke-21 ini telah dilakukan di serata dunia. Kajian yang dijalankan oleh D'Andrea dan Daniels (2002) misalnya, mendapati bahawa mahasiswa memerlukan kemahiran baru untuk lebih berjaya dalam dunia pendidikan dan juga kehidupan seharian. kemahiran yang dimaksudkan disenaraikan dalam Jadual 1.

Jadual 1 : Kemahiran baru yang diperlukan dalam abad ke-21

No
Jenis Kemahiran
Huraian
1.
Komunikasi
Pertukaran pemikiran dan idea menerusi lisan dan tulisan
2.
Kepekaan Silang Budaya
Dapat memahami dan bekerjasama dalam pelbagai budaya
3.
Pelbagai Bahasa
Keupayaan untuk berkomunikasi menggunakan lebih dari satu bahasa
4.
Kemahiran Mengurus
Keupayaan untuk mengurus dan membantu orang lain melaksanakan, menyelesaikan masalah dan konflik
5.
Kerja Berpasukan
Dapat bekerjasama dalam satu pasukan untuk mencapai sesuatu matlamat
6.
Kreativiti
Dapat menyumbangkan pemikiran yang berbentuk kreatif dan artistik dalam menyelesaikan sesuatu masalah
7.
Keupayaan Untuk Menyesuaikan Diri
Mempunyai kemampuan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan
8.
Empati
Kemampuan untuk memahami perasaan dan idea orang lain dari sudut pandangan mereka
9.
Pengurusan Stress (Relaxation)
Berkemampuan untuk mengawal situasi stress dan mengenal pasti punca stress
10.
Etika Kerja
Dapat mempamerkan etika dan disiplin kerja yang baik dan tinggi
11.
Disiplin Diri
Dapat mengawal diri dan tingkah laku dalam kaunseling dan hal peribadi
12.
Tanggungjawab
Mempunyai aspirasi untuk mencapai tahap akauntabiliti yang tinggi
13.
Pemikiran Diskriminatif
Keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan pemikiran yang berbeza
14.
Kemahiran Tatabahasa
Mempunyai keupayaan untuk mengeluarkan pandangan dan idea yang lebih baik
15.
Kemahiran Analitikal
Kemampuan untuk menggunakan pemikiran logik dan abstrak
16.
Ekonomi & Perniagaan
Kemampuan untuk menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dan perniagaan dalam perhubungan
17.
Kemahiran Matematik
Keupayaan untuk menggunakan dan mengaplikasikan teori asas matematik dalam kehidupan
18.
Kemahiran Komputer
Keupayaan untuk menggunakan computer dalam perkhidmatan kaunseling
19.
Telekomunikasi
Keupayaan untuk menggunakan talian komunikasi sebagai satu alat perhubungan dalam perkhidmatan kaunseling


Sumber : Buku Transformasi Pembangunan Mahasiswa, Memperkasakan Jati Diri penulisan Profesor Datuk Dr. Mohd Tajudin Bin Haji Ninggal, Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni) UTM.

No comments:

-Paparan Terhangat-

Para Pujangga