06 November 2010

-MyBrain15 : Apakah Tindakan Universiti?-

MyBrain15 : Apakah tindakan Universiti?*

1.      Menggalakkan kolaborasi penyelidikan antara pelajar Malaysia dan pelajar antarabangsa di universiti penyelidikan tersohor dunia.

2.      Menawarkan program PhD dalam bidang-bidang perintis sains dan teknologi serta memfokuskan penyelidikan yang bersifat ‘indigenous-based’.

3.      Mewujudkan mod program PhD bukan-konvensional, seperti program penyelidikan gunaan berdasarkan industri.

4.      Mewajibkan nisbah penyelia: pelajar PhD kepada 1:5.

5.      Mewajibkan pengalaman penyelidikan di makmal luar negara kepada pelajar PhD (bagi bidang pengajian yang relevan).

6.      Mengusahakan kolaborasi dengan industri bagi memberi pengalaman kepada ahli akademik agar penyelidikan yang dijalankan relevan dengan keperluan dan fokus industri.

7.      Mewujudkan kolaborasi antara universiti dan makmal penyelidikan komersil di sektor swasta dan institut penyelidikan.

8.      Memberi insentif kepada ahli akademik yang berjaya mengkomersilkan dan mempatenkan produk.

9.      Memastikan penyelia PhD mempunyai kompetensi penyeliaan yang tinggi.

10.  Mengambil pelajar cemerlang dari seluruh pelusuk dunia untuk pengajian PhD di IPT Malaysia.

11.  Mengambil profesor tersohor dunia sebagai staf universiti untuk menarik lebih ramai pelajar terbaik dunia mengikuti pengajian PhD di Malaysia.

12.  Menetapkan sasaran bilangan pelajar PhD, bilangan paten dan pengkomersilan produk yang jelas.

13.  Memberi pemberat yang signifikan kepada penerbitan berwasit, dan output penyelidikan yang boleh dipaten dan dikomersilkan (untuk disiplin yang relevan) sebagai kelayakan kenaikan pangkat.

14.  Membiayai penyelidikan berimpak tinggi yang boleh menghasilkan penemuan dan ciptaan penting,dengan tujuan meraih hadiah-hadiah berprestij dunia, seperti Hadiah Nobel pada pasca-2020.


*Cadangan. Bantuan dan sokongan KPT dan agensi pusat akan diberi berdasarkan keperluan. KPT sedang dalam perbincangan dengan kementerian-kementerian dan agensi-agensi berkaitan untuk tujuan penetapan polisi.

*Pejabat Pengurusan Program (PMO) di KPT akan bertanggungjawab untuk memantau             perkembangan projek dan inisiatif.


jpt.mohe.gov.my/AGENDA%20KRITIKAL/MyBrain15_brosur.pdf

No comments:

-Paparan Terhangat-

Para Pujangga